Dale vidaregåande skule
Glade elevar deltek på bowling i Førde.

Foto: Iren Løseth

Breie bowling-glis

Open skule reiste på tur med ein super gjeng elevar til Førde Bowlinghall, torsdag 09.november.  Det var 23 elevar, i tillegg til volontøren, Lukas, og miljøkoordinator, Iren,  som reiste.

Vi leigde buss innover, slik at vi reiste på ein trygg måte.

Det var tydeleg at elevane storkosa seg dei timane vi var på tur. Vi starta med to rundar med bowling, der dei delte seg kjapt inn i lag sjølv. Deretter gjekk vi opp i 2.etasje der det venta oss pizza og brus. Her gjekk praten livleg, og det var ikkje mykje pizza att når vi ferdige.

Det er berre for fleire elevar å melde seg på neste tur!