Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Bibliotek
Bøker i bokhyller ved sofakroken

Biblioteket. Foto: Conrad Edberg

Bibliotek

Biblioteket er ope alle skuledagar 08:00 - 15:00.

Biblioteket er ein arbeidsstad for elevane på Dale vgs, men òg ei kjelde til fine opplevingar. Her finst nemleg meir enn berre fagbøker. Biblioteket har eit stort utval skjønnlitterære bøker. Mesteparten er norske romanar, men her finst òg ein del utanlandske titlar. I tillegg kan elevane låne film, lese aviser eller bla i aktuelle tidskrift.

Bibliotekansvarleg skal orientere om bruken av biblioteket, og dessutan gje elevane rettleiing og tips - både til fag og til underhaldning.

Boksøk Dale vgs

Annja Smaaskjær har ansvaret for bibiloteket.

Kontakt

Annja Smaaskjær
Annja.Smaaskjer@vlfk.no

Relaterte lenker