Dale vidaregåande skule
Dale vgs inngang

Dale vgs inngang

Arbeidarpartiet vann skulevalet

Klart raudgrønt fleirtal ved Dale vgs.

Arbeiderpartiet vann skulevalet ved Dale vidaregåande skule med 26,5%. Rett bak fulgte Senterpartiet med ei oppslutning på 25,3%, medan Miljøpartiet Dei Grøne segla opp som det tredje største partiet ved skulen, med ein oppslutnad på 11,1%.

Samla sett fekk partia Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ein oppslutning på 56,1%, og dei sikra slik raudgrønt fleirtal ved skulen. 

Under fylgjer resultatet av skulevalet ved Dale vidaregåande skule:

Parti

Røyster

Prosent

Arbeidarpartiet

43

26,5

Venstre

10

6,2

Høgre

11

6,8

Kristeleg Folkeparti

13

8,0

Framstegspartiet

12

7,4

Raudt

2

1,2

Sosialistisk vensteparti

7

4,3

Senterpartiet

41

25,3

Miljøpartiet Dei Grøne

18

11,1

Liberalistene

3

1,9

Partiet De Kristne

2

1,2

Demokratane i Noreg

0

0,0

Alliansen

0

0,0

Helsepartiet

0

0,0