Dale vidaregåande skule
Tomt eksamenslokale

No vert det fullt fokus på standpunktkarakterane resten av skuleåret

Alle eksamenar er avlyst

Alle eksamenar i vidaregåande er avlyst for elevar. Elevane får fullverdig vitnemål sjølv om eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikkje konsekvenser for inntak til høgare utdanning. Elevane må bestå alle faga for å få vitnemål. Privatiskeksamenar går som planlagt.

Lærarane må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget fram til sommaren, slik at alle elevar får standpunktkarakterar. For at lærarane skal få eit godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevane si deltaking og innlevering av oppgåver viktig. Skulane kan sette standpunktkarakterar heilt mot slutten av skuleåret.

Les meir på Utdanningsdirektoratet sine sider.