Stortingssalen
Stortingssalen

Stortingssalen

Innstilling klar: ny regional inndeling

Kommunal- og forvaltningskomiteen la 1. juni fram si innstilling til ny inndeling av regionalt nivå, der oppgåver til nye regionar også blir omtala. Sjå innstillinga her.

Stortinget skal handsame saka torsdag 8. juni.

Mellom anna heiter det at Stortinget overfører regional vegadministrasjon med ansvar for planlegging og drift av fylkesvegane frå Statens vegvesen til regionalt folkevalt nivå. Helse- og omsorgskomiteen seier samstundes at den offentlege tannhelsetenesta framleis skal styrast av fylka.

Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Innstilling: 12 tilrådingspunkt

Intensjonsavtale for samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland

Del dette: