Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Tilrettelegging på eksamen

Særskilde tiltak ved prøver/eksamen

Framandspråklege elevar, og elevar med ulike vanskar/funksjonshemmingar kan søkje skulen om å få særskild tilrettelegging av prøver og eksamen.

Ta kontakt med rådgjevar eller avdelingsleiar for meir informasjon om dette. Søknaden skal stilast til rektor og må innleverast så tidleg som råd i skuleåret. Ein krev dokumentasjon av vansken/funksjonshemminga. 

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Linda Størseth Hvidten
Rådgjevar
linda.storseth.hvidsten@sfj.no
57 63 70 42

Relaterte lenker