Dale vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering
To lærarar held førelesing på auditoriet.

Foto: Dale vgs

Studiespesialisering

Studiespesialisering er for deg som seinare vil studere vidare på høgskule eller universitet. På Dale vgs kan du velje full fordjuping i realfag og skaffe deg spesiell studiekompetanse, eller du kan velje fordjuping innan språk, samfunnsfag og økonomi. Vi tilbyr også fordjuping innan idrett,  breiddeidrett og treningsleiing.

Studiespesialisering er eit studieførebuande utdanningsprogram med ulike programområde. Dale vidaregåande skule tilbyr:

"....Utdanningsprogrammet for studiespesialisering er hovudsakleg ei teoretisk utdanning som skal førebu eleven til universitets- og høgskulestudium. Studieretninga fører fram til generell og/ eller spesiell studiekompetanse...."

Studiespesialisering ved Dale vgs

 Vi ynskjer velkommen til eit godt læringsmiljø i trivelege klasserom og gode spesialrom. Programområdet studiespesialisering kvalifiserer for all høgskule- og universitetsutdanning. 

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Linda Størseth Hvidsten
Rådgjevar
linda.storseth.hvidsten@sfj.no
57 63 70 42

Relaterte lenker