Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving

Støtte og rådgjeving ved Dale vgs

I menyen kan du finne informasjon om rådgjevar ved Dale vgs, Oppfølgingstenesta (OT) og om spesialpedagogikk- og spes.ped. koordinator ved skulen.

Tips ein ven Skriv ut