Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Skuleskyss

Ta vare på skysskortet ditt

Har du plastkort som viser at du har rett på gratis skuleskyss, så ta godt vare på skysskortet ditt.

Same kortet skal no brukast om att frå år til år så lenge eleven har rett på gratis skuleskyss, opplyser samferdsleavdelinga i fylkeskommunen. Hittil har det blitt laga nye kort kvart skuleår, men sidan dei nyaste korta har "chip", kan dei brukast om att.

Tips ein ven Skriv ut