Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet 2016-17

Skulemiljøutvalet på skulen fyller ein viktig funksjon i kontakten mellom elevar og leiing/tilsette på skulen. I tillegg til den uformelle kontakta ein har dagleg, er det også behov for eit forum der aktuelle elevsaker kan diskuterast. Elevrådet skal vere elevane sitt talerøyr i skulesamfunnet, fremje saker som vedkjem elevane og vere med og gje råd og innspel i saker som skuleleiinga skal ta avgjerd i. Dette kan t.d. vere organisering av skuledagen, open skule, planlegging og gjennomføring av undervisninga, arbeidsmåtar, evaluering, ulike skulearrangement osb.

Elevrepresentantar:

NAMN

KLASSE

Helene Lutentun

1HOA

Katja Wolff (vara)

1HOA

Mariell Risøy Loftheim

1HOB

Thea P Johannesen

1HOB

Stine Kvarme

1STA

Sara Zadig (vara)

1STA

Andreas Y Akse

1TPA

Sander Kvamme (vara)

1TPA

Mari  Dale Salbu

2HAA

Iselin Olset (vara)

2HAA

Adrianne Lavik Akse

2STA

Elise Hovland (vara)

2STA

Vilde Mary Holme

2ITA

Yngve Vesterås

2ITA

Daniel Ulltang

3PÅA

Sofie Steiestøl (vara)

3PÅA

Miriam G Bøe

3STA

Jørgen Holt

3STA

Jakob Abdulkarim

VHOA

Yonas Melles (vara)

VHOA

Tilsetterepresentantar:
Anne-Lise Nikøy (adm.leiar) og Iren Løseth (miljøkoordinator) møter fast.  Rektor er med ved behov. Andre kan verte kalla inn ved behov.

Skulemiljøutvalet har fast møte første fredag i månaden.  Adm.leiar kallar inn til møte og skriv referat frå møtet.

 

Tips ein ven Skriv ut