Utsida av Dale vgs.

Utsida av Dale vgs.

Foreldremøte Vg1

Tid: tysdag 29.08.2017, kl. 17.30 – 19.30
Stad: auditoriet Dale vgs

Program

Fellesinfo v/rektor
Miljøkoordinator og rådgjevar presenterer seg
Epedagog viser demo for SkoleArena
Kontaktlærarane presenterer seg
1STA-foreldra frå info om P-/T-matematikk

 

Kontaktlærarane tek med foreldra til det faste klasserommet og fortel kort om arbeidsmåtar etc.
Omvisning på skulen for dei som ønskjer det
Epedagog tilbyr hjelp til pålogging i SkoleArena

Tips ein ven Skriv ut