Dale vidaregåande skule»Elev og føresett»Praktisk informasjon»Ferie og fridagar

Skuleruta

Her finn du oversikt over ferie og fridagar ved vidaregåande skular i Sogn og Fjordane, også kalla skuleruta.

Skulerute for elevane i Sogn og Fjordane for 2016 – 2017

Vedtatt 25. juni 2015

Måned Ferie og fridagar / Merknadar Skuledagar
August Første skuledag: mandag 15. august 13
September   22
Oktober Haustferie: måndag 10. til fredag 14. oktober (v. 41) 16
November   22
Desember Siste skuledag før jul: onsdag 21. desember 15
Januar Første skuledag: tysdag 3. januar 21
Februar Vinterferie: 20. februar – 24. februar (v. 8) 15
Mars   23
April

Siste skuledag før påske: fredag 7.april
Første skuledag etter påske: tysdag 18.april

Elevfridag 28.april. Planleggingsdag: lærarstemne.

13
Mai Elevfrie dagar: fredag 26.mai 19
Juni Siste skuledag: fredag 16. juni 11
Sum:   190
Tips ein ven Skriv ut