Dale vidaregåande skule»Elev og føresett»Elevmedverknad»Elevråd
Elevar i skuleutvalet/ elevrådet 2016-17.

Elevar i skuleutvalet/ elevrådet 2016-17.

Elevråd

Det nye elevrådet og skuleutvalet ved Dale vgs 2016-17: Johanne Bjørvik, 3 STA (i midten) held fram som leiar. Dei andre er frå venstre: Yngve Vesterås (LAMU) Andre Strømsnes Norstrand (kasserar), Robert Sund (skrivar), Chris Robin Aarberg (nestleiar), Sofie Hopen Landøy (folkehelsegruppa), Mari Dale Salbu (LAMU).

Leiar: Johanne Bjørvik (johanne.h.bj@hotmail.com)

OD

Elevrådet organiserer Operasjon Dagsverk kvar haust. Det vert valt eigen komité som tek seg av dette arbeidet. 

Tips ein ven Skriv ut