Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevforsikring

Elevforsikring

Sogn og Fjordane Fylkeskommune har teikna ei ulykkesforsikring som gjelder for elevar i vidaregående opplæring.

Forsikringa er via selskapet AIG og dekker ulykker i skuletida, i utplassering, på ekskursjon og reiser. Ved medisinsk invaliditet vert det dekka opp til 5 G. Ved død vert utgifter til gravferd opp til 1 G dekka. Ta kontakt med skulens leiing dersom du har spørsmål.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Gro Fivelsdal
Rektor
gro.fivelsdal@sfj.no
57 63 70 02
901 49 611