Dale vidaregåande skule»Elev og føresett»Eksamen

Eksamen

Å gjennomføre eksamen skal gje kandidaten høve til å vise kompetanse i så stor del av faget som mogleg. For å sikre at kandidaten får vist sine kunnskapar og ferdigheiter, skal eksamensforma være føreseieleg og kjent.

Desse nettstadene er tilgjengelege for elevane på eksamen i tillegg til ndla.no:

Sider det er nettilgang til på eksamen

Tips ein ven Skriv ut