Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen

Eksamen

Å gjennomføre eksamen skal gje kandidaten høve til å vise kompetanse i så stor del av faget som mogleg. For å sikre at kandidaten får vist sine kunnskapar og ferdigheiter, skal eksamensforma være føreseieleg og kjent.

Desse nettstadene er tilgjengelege for elevane på eksamen:

www.felleskatalogen.no​

ols.officeapps.live.com

ordbok.uib.no

data.ordnett.no
www.data.ordnett.no

tibet.ordnett.no
tibet.boklink.no

lexin.udir.no

snl.no

ndla.no

*.lovdata.no

*.allkunne.no

Tips ein ven Skriv ut