• Mari, Yngve og Adrian frå elevrådet møtte m.a. utvalsleiar Karianne Torvanger og assisterande fylkesdirektør Tor-Einar Skinlo.

  Møtte fylkespolitikarane

  Politikarane i hovudutvalet for opplæring besøkte Dale vgs onsdag ettermiddag. Etter møte med leiing og tillitsvald, var det tid for elevrådet. Elevane la vekt på gode resultat i elevundersøkinga og skrytte av miljøet på skulen. Dei svarte godt for seg, og fekk ros av elevombodet som også var til stades.

 • Elevar frå Dalsfjorden Helse UB på tur med bebuarar.

  Ungdomsbedrift til glede og nytte

  Ein gong i veka får dei som bur i Øyra bufellesskap i Dale besøk av elevar frå Vg1 Helse- og oppvekstfag på Dale vgs. -Dette er veldig kjekt og nyttig. Det seier både elevar, lærarar, bebuarar og tilsette på Øyra.

 • Sondre Haugen i arbeid på verftet i Skagen.

  Fortalde om opphaldet i Skagen

  Elevane i 2 TPA var utplasserte på eit verft i Skagen i Danmark før påske, og på allmøtet 19. mai fortalde Erlend Strand om dette. Det var to vellukka veker. Sjå bilete frå Skagen og les meir om opphaldet nedanfor.

Fleire saker ›